Foto


Wykonanie maskownicy

Wykonanie solidnej maskownicy rękami amatora może okazać się naprawdę trudne. Nawet niektóre maskownice wyprodukowane w fabryce mogą okazać się praktycznie mało dokładne. Jednak jest możliwość za pomocą warsztatu mechanicznego, bądź samodzielnie wykonać taką maskownicę, która…